1127 februari 2016

Barbara Jansen, utställning på Fibrespace Galleri, Stockholm

www.fiberspace.se