22 november 201525 januari 2016

Bedagade på Västerbottens Museum

Textil utställning. Karin Furness tänjer de textila gränserna.

I denna inspirationsutställning tänjer Karin Furness på gränserna för vad som är möjligt att göra i olika textila material. Utställningen består av omsorgsfullt detaljarbetade installationer och skulpturer – vissa välanpassat plisserade, andra förgängligt bedagade – som kan föra tankarna till skog och mystiska väsen.

Karin Furness är textilkonstnär och bildpedagog, verksam i Stockholm.