31 oktober 20156 mars 2016

Hannah Ryggen "Världen I Väven", Moderna Museet i Malmö

Utställning om en av 1900-talets mest betydelsefulla konstnärer. 

Hannah Ryggen (1894−1970) är en av 1900-talets mest betydelsefulla konstnärer. Utställningen, som är producerad i samarbete med Nasjonalmuseet i Oslo, följer upp ett förnyat intresse för Ryggens figurativa och engagerade modernism. 

Hannah Ryggen växte upp i Malmö och studerade måleri och teckningslära på kvällarna samtidigt som hon arbetade som småskolelärare på dagarna. På 1920-talet överger hon måleriet och börjar väva. Ryggens stora socialt engagerade bildvävar var ofta direkta reaktioner på händelser och konflikter i världen. Hon reagerade starkt mot fascism, nazism och andra destruktiva krafter. Verken diskuterar våld och övergrepp men också vardagen som småbrukare på Örlandet i Norge där hon bodde större delen av sitt liv. På håll betraktar Ryggen sitt forna hemland och är mycket kritisk till hur Sverige påstår sig vara neutralt under andra världskriget men samtidigt låter tyska soldater resa med järnvägen till Norge. 

Curatorer: Øystein Ustvedt, Nasjonalmuseet Oslo & Julia Björnberg, Moderna Museet Malmö.

Utställningen är producerad i samarbete med Nasjonalmuseet i Oslo. 


Läs mer på Moderna Museet i Malmös hemsida