319 mars 2016

Ivano Vitali, utställning på Fibrespace Gallery, Stockholm

www.fiberspace.se