13 juni13 september 2015

Traces of Lifes - Spår av Liv

I utställningen Traces of Life presenteras resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Textil 13 och engelska Textile Study Group. 

Traces of Life är en gränsöverskridande textil utställning med 20 konstnärer från Sverige och Storbritannien som visar samtida broderi, en konstform som idag är mer angelägen än någonsin.

För tre år sen inledde Textil 13 i Sverige och Textile Study Group i UK ett samarbete kring temat ”Spår av liv”. Båda gruppernas medlemmar har lång erfarenhet av att arbeta textilt och med broderi som en del av det textila uttrycket. De har under åren haft kontakt och under det allra senaste året fört en alltmer intensifierad dialog. Alla medlemmarna har valt en person ur den andra gruppen, som de via sociala medier hållit kontakt och utbytt tankar med.

Utställningen visas på Dalarnas Museum. För ytterligare information se hemsida.