Karriär

Handarbetets Vänner välkomnar alltid spontanansökningar och praktikanter till vår verksamhet. Om inget annat anges, skicka din ansökan till info@hv-textil.se och bifoga personligt brev, CV och eventuell portfolio.


Lediga tjänster:

Utbildningsledare till HV Skola

Handarbetets Vänner Skola söker en utbildningsledare på 50% av en heltid!

Handarbetets Vänner Skola söker en utbildningsledare på 50% av en heltid!

Handarbetets vänner (HV) är ett aktivt och utåtriktat centrum för utbildning, utveckling, tillverkning och experiment av avancerade textilier och startades 1874. Vi bevarar och vidareutvecklar avancerad hantverkskompetens för att möta nya konstnärliga och formmässiga uttryck genom vår verksamhet som omfattar skola, ateljé, galleri och en butik.

Handarbetets Vänner Skola erbjuder läsårsutbildningar och kurser inom textilt hantverk. Undervisningen ges av experter och pedagoger inom textila hantverkstekniker och stor vikt läggs vid det konstnärliga uttrycket i kombination med ett gediget hantverkskunnande. På skolan finns såväl en basårsutbildning, en tvåårig utbildning, som helg- och kvällskurser. Till hösten 2018 startas också vår Sömnadsutbildning. Skolan är en av de välrenommerade eftergymnasiala utbildningar inom konstnärliga områden, som ryms under förordningen Konst- och Kulturutbildningar. 

Vi söker nu en utbildningsledare med övergripande ansvar för skolans dagliga verksamhet liksom arbetet med att utveckla utbildningarna i enighet med de mål som delegeras av förordningen och VD för HV. Vi önskar en utbildningsledare som har omvärldsblick och förståelse för hur det textila hantverket kan ta plats i vår tid. Där utbildningen förbereder de studerande inför högre konstnärliga utbildningar och/eller ett hållbart yrkesliv som textil hantverkare.

Som utbildningsledare kommer du också att bedriva och utveckla kvalitetsarbete, ansvara för pedagogiskt innehåll och ämnesutveckling. Du kommer att ha personalansvar för ett arbetslag och tillsammans med dem arbeta för att HV Skola kan utbilda studerande till skickliga hantverkare och förbereda dem inför eventuella konstnärliga studier på högskola.

Vi önskar att Du har en insikt om konstnärliga processer och idéer om hur detta kan implementeras i en utbildning. Att Du är generös och lösningsorienterad och ibland kan fatta svåra beslut. Att du ser det som en viktig uppgift att leda och utveckla arbetet i nära samarbete med ditt arbetslag.

HV är en dynamisk arbetsplats och vårt mål är att skapa en verksamhet som förvaltar, förädlar och utvecklar ett textilt hantverk som ska möta samtiden och framtiden. Därför är det viktigt att Du har ett engagemang och är flexibel i tanke och handling. Det är också viktigt att Du är ansvarstagande, organiserad, strukturerad, följer rutiner och dokumentation samt har förmåga att arbeta med flera saker parallellt. Du kommer ha mycket kontakt med olika delar och personer inom och utanför verksamheten och därför är det viktigt att du är social, serviceinriktad och samarbetar lätt med människor.

Du kommer bl. a:

- ha det övergripande ansvaret för utbildningarna

- ha det övergripande ansvaret för utbildningarnas budget

- besluta i frågor om uppläggning, genomförande och kvalitet i utbildningen med hänsyn till förordningen och HV Skolas vision och strategi, policys och handlingsplaner

- ansvara för samt utveckla och bedriva ett gott kvalitetsarbete

- ansvara för och bedriva utvecklingsarbete såsom att utveckla utbildningarna och dess kursplaner samt ta fram underlag till Myndigheten för yrkesskolan

- initiera och utveckla externa relationer och projekt som knyts till skolan

- leda arbetslaget i det dagliga arbetet

- leda arbetet i skolans ledningsgrupp

- leda ämnesutveckling och pedagogisk utveckling

- bereda underlag till vd

- planera och ansvarar för att utbildningen är schemalagd i god tid inför kommande läsår

Kunskaper/erfarenheter

·       Tidigare erfarenhet och god förmåga av gott ledarskap

·       Dokumenterad god samarbetsförmåga

·       God organisationsförmåga

·       Goda kunskaper i skrift och tal

·       Erfarenhet av utbildning

·       Kunskaper och erfarenhet inom konst och kulturområdet

 

Meriterande

·       Erfarenhet av liknande tjänst inom utbildning

·       Pedagogisk erfarenhet

·       Erfarenhet och kunskap om konstnärliga processer

·       Kunskap inom det textila fältet

·       Textil hantverkskunskap


Ansökan bör innehålla:

·       Personligt brev

·       CV

·       Referenser

Vi vill ha din ansökan senast 30 augusti 2017.  Intervjuer kommer att ske löpande.

Maila din ansökan till margot.barolo@hv-textil.se

För information kontakta Margot Barolo, tillförordnad VD, margot.barolo@hv-textil.se


Handarbetets Vänner söker en VD på deltid.

Handarbetets Vänner (HV) inrättades 1874 för produktion av textilt hantverk av högsta konstnärlig kvalitet. På 1950-talet skapade HVs dåvarande ledare Edna Martin ett unikt koncept genom att knyta den tidens främsta konstnärer till HVs produktion av textila verk för offentlig miljö. HV förvaltar och utvecklar idag detta koncept genom ett kontinuerligt samarbete med samtida konstnärer och genom en unik utbildning av unga människor i textilt konstnärligt hantverk. Idag bedriver HV en skola och en ateljé, i en egen fastighet centralt belägen på Djurgården. HVs vision är att vara ett aktivt och utåtriktat centrum för utbildning i, utveckling, tillverkning av och experiment med avancerade textilier och design.

HVs styrelse söker nu en VD till denna unika verksamhet, deltid ca 75%, med uppdrag att fortsätta utvecklingen av HV. VD ska operativt leda och styra verksamheten inom ramen för fastställda riktlinjer, samt vara marknadsinriktad.

Kompetensprofil VD

HV söker en VD med:

-       goda ledaregenskaper, är inlyssnande, analytisk, har överblick och långsiktigt tänkande såväl som närvaro i det dagliga arbetet. Har förmåga att ”se” sina medarbetare och är en coachande ledare som främjar delaktighet i kort- och långsiktiga mål

-       en pedagogisk förmåga, har förmåga att få förståelse för tankar och riktlinjer samt skapa engagemang kring dessa

-       stark drivkraft, är målmedveten och resultatorienterad

-       konstnärlig förankring, gärna med en bakgrund från det textilt konstnärliga området, eller annat närliggande område, men framförallt ett gediget intresse för denna typ av verksamhet

-       affärsmässighet, har en känsla för ekonomiska sammanhang och konsekvenser rörande verksamheten. Därmed även en känsla för marknadens behov

-       kunskap om ekonomistyrning och nyckeltal, med en förmåga att läsa en resultat- och balansräkning samt göra ekonomiska analyser av verksamhetens inbördes delar

 

Sammantaget söker vi en analytisk och drivande person med ett mycket gott ledarskap, med engagemang för förändringsarbete och en god förmåga att kommunicera med medarbetare och marknad. Vår blivande VD har ett genuint intresse för att förvalta HVs unika kulturarv och varumärke.

 

För ytterligare upplysningar, kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Boyden Executive Search, pkrenander@boyden.com.

 

Vänligen sänd din CV med intresseanmälan till pkrenander@boyden.com, senast 13 augusti.