Elisabeth Isaksson

Klassansvarig lärare: Högre Textil Hantverksutbildning år 2.
E-post: elisabeth.isaksson@hv-textil.se