Linnea Blomgren

Klassansvarig lärare: Högre textil hantverksutbildning år 1.
Lärare i vävning, formgivning och shibori
E-post: linnea.blomgren@hv-textil.se
Telefon: 070-576-00 61