Marianne Jonsson

Suppleant. 


Projektledare & konstkonsult.

”Handarbetets Vänner, HV:s arbete med att utveckla och främja det textila hantverket är viktigt och intressant. I mitt arbete som konstprojektledare med konst i det offentliga rummet är det textila språket högaktuellt i samtidskonsten.”