Andreas Demander

Ordinarie ledamot.

Managementkonsult och HR expert på SEB.

"Jag hade förmånen att som konsult få jobba med HV 2012-13 trots att jag inte har koppling varken till den konstnärliga eller textila världen. Uppdraget fick mig att fatta tycke för HV som den institution det är och de människor som jobbar där. Mitt bidrag till styrelsearbetet är en lång karriär inom organisations- och verksamhetsutveckling."