Annika Öhrner

Ordförande.


Fil dr, lärare och forskare i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

"På HV pågår en unik verksamhet där textilt kulturarv och hantverk förvaltas och nya konstnärliga uttryck växer fram. Här förs sedan sekler ett kontinuerligt samtal om konstnärlig kvalitet och textilens roll i samhället. För mig som forskare i konstvetenskap och verksamhet i det samtida konstfältet, är det ett hedrande uppdrag att vara med och utveckla HV in i framtiden."

Styrelsen kontaktas genom ordförande Annika Öhrner, e-mail: annika.ohrner@telia.com.