Elisabeth Isaksson

Klassansvarig lärare: Högre Textil Hantverksutbildning
E-post: elisabeth.isaksson@hv-textil.se