Jonas Anderson

Ordinarie ledamot.


Många års erfarenhet inom det kulturpolitiska fältet.

"HV är en mycket speciell plats vars verksamhet jag från olika utgångspunkter följt under decennier. Då jag arbetat länge inom det konst- och kulturpolitiska fältet är det särskilt glädjande att nu få praktiskt delta i detta styrelsearbete."