Petter Hellsing

Suppleant.

Konstnär.

"För mig som utövande textilkonstnär så är arbetet med HV viktigt. Jag önskar att jag kan vara med att utveckla HVs roll som produktionsplats och som ett textilt kunskapscenter."