11 oktober16 november 2014

Katarina Bryggare och Nina Roeraade

I skogar och andra salonger
Collage i olika textila tekniker