Mässhake av Hans Krondahl

Bottentyg av rött ylle med applikationer.

För prisuppgift, vänligen kontakta Carola Hedqvist.