Hertha Oelrich

Rekonstruktion

Flamskväv och skiss.