Karina Süptitz

Karina  Süptitz
I work as a graphic designer since 10 years. I have also studied photography and worked with fashion design.

Location: Berlin & Stockholm

sittmöbel KAIL

Möbeln är formad som en kil som kan användas på många olika sätt. Man kan ställa fram flera sittmöbler i en cirkel för terapeftiskt eller pedagogiskt arbete eller en sångstund för barnen. Sittmöbeln förbinder alla i grupparbetet.

På arbetsplatsen kan möbeln passa för avslappning och hemma sitter barnen och läser på den. ... och det älskar mina barn också att göra!

Material:

Jag har skapat ett möbeltyg som har en

trasmattskaraktär. Den är robust och stabil.

Det kraftiga tyget kompletterar den

mjuka formen.