Katarina Öberg

Katarina Öberg
Telefon: 0708-102551

Spår

Med inspiration från skidspår och pistmaskinens manchesterspår i snön har jag vävt en matta.