Anneli Tegelberg

Färger är ett genomgående tema i mitt arbete med textil. Jag experimenterar med hur jag på olika sätt kan skapa mönster genom färgernas påverkan och samverkan med varandra.

Jag använder mig av tekniker som vävning och färgning, framför allt olika reservagefärgningstekniker som ikat och shibori.

Ikat innebär att man färgar in mönster i garnet innan vävning. Det gör man genom att knyta om olika partier i plast när man färgar. 

Shibori är en japansk färgningsteknik som innebär att man viker, knyter, vrider och pressar tyget innan färgning för att få fram mönstringar. 

Textiltryck