Ansökan och antagning Högre textil hantverksutbildning, 2 år


Ansökan och antagning inför hösten 2017

Ansökan gör du på skolans ansökningsblankett (finns som PDF eller digitalt formulär).

Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats, lista för reserver finnes. Frågor gällande sena ansökningar skickas till ansokningar@hv-textil.se.


I ansökan ingår:

1.    Kopia av Id-handling med foto (körkort, pass, id-kort)

2.    Styrkt behörighet från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3.    Arbetsprover i pdf-format

Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över 4 sidor. Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage.

Arbetsproverna ska skickas som en PDF-fil i A4- eller A3-format.

4.    Personligt Brev

I det personliga brevet presenterar du dig själv och varför du söker utbildningen samt en kortfattad motivering till hur du arbetar/vill arbeta inom textil. Max en (1) A4-sida i PDF-format.

5.    Kortfattad CV

Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter. Max en (1) A4-sida i PDF-format.


Tekniska anvisningar

Filformat: PDF.

PDF-dokumenten döper du med ditt eget namn enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf. Exempel: Lisa_Andersson_CV.pdf.


Ansökningar mailas till ansokningar@hv-textil.se. Döp ämnesraden till “Ansökan Textilhantverk Basår” alt “Textilhantverk Sömnad” Förnamn Efternamn. Exempel “Ansökan Textilhantverk Basår Lisa Andersson”.

Notera: Om du valt att skicka via Digital anmälan så behöver du endast skicka in Arbetsprover, CV, Personligt brev, Kopia på Gymnasieintyg, Kopia på ID-handling till ansokningar@hv-textil.se, då din anmälan kommer in via formuläret. 

 Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats. Utomnordiska studerande bör teckna försäkring innan de anländer till Sverige.

Du har skickat in, vad händer nu?

  • Du får en bekräftelse via mail på att vi har tagit emot din ansökan.
  • Antagning till utbildningen sker genom att ett urval av de sökande kallas till intervju.
  • Antagningsbesked skickas till dig under maj månad.


Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp med din ansökan, maila skola@hv-textil.se eller ring 08-545 686 50.