Ansökan och antagning Textilhantverk Basår och Textilhantverk Sömnad

Ansökan och antagning inför hösten 2017

Ansökan gör du på skolans ansökningsblankett (finns som PDF eller digitalt formulär).

Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats, lista för reserver finnes. Frågor gällande sena ansökningar skickas till ansokningar@hv-textil.se. 


I ansökan ingår:

1.    Kopia av Id-handling med foto (körkort, pass, id-kort)

2.    Styrkt behörighet från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3.    Arbetsprover i pdf-format

Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över 4 sidor. Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage.

Arbetsproverna ska skickas som en PDF-fil i A4- eller A3-format.

4.    Personligt Brev

I det personliga brevet presenterar du dig själv och varför du söker utbildningen samt en kortfattad motivering till hur du arbetar/vill arbeta inom textil. Max en (1) A4-sida i PDF-format.

5.    Kortfattad CV

Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter. Max en (1) A4-sida i PDF-format.


Tekniska anvisningar

Filformat: PDF.

PDF-dokumenten döper du med ditt eget namn enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf. Exempel: Lisa_Andersson_CV.pdf.


Ansökningar mailas till ansokningar@hv-textil.se. Döp ämnesraden till “Ansökan Textilhantverk Basår” alt “Textilhantverk Sömnad” Förnamn Efternamn. Exempel “Ansökan Textilhantverk Basår Lisa Andersson”.

Notera: Om du valt att skicka via Digital anmälan så behöver du endast skicka in Arbetsprover, CV, Personligt brev, Kopia på Gymnasieintyg, Kopia på ID-handling till ansokningar@hv-textil.se, då din anmälan kommer in via formuläret. 

Du får en bekräftelse via mail att vi har tagit emot din ansökan.

Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats. Utomnordiska studerande bör teckna försäkring innan de anländer till Sverige.

Du har skickat in, vad händer nu?

  • Du får en bekräftelse via mail på att vi har tagit emot din ansökan.
  • Antagning till utbildningen sker genom att ett urval av de sökande kallas till intervju.
  • Antagningsbesked skickas till dig under maj månad.


Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp med din ansökan, maila skola@hv-textil.se eller ring 08-545 686 50.