Anmälan och antagning kortkurser

Anmälan

Obs! Innan anmälan sker är det viktigt att du försäkrar dig om att kursen har lediga platser. Om det i kursinformationen anges "kontakta oss för platstillgång" bör du kontakta oss på skola@hv-textil.se. Notera att du endast kan anmäla dig till aktuellt kursutbud på hemsidan. Fr om 15 november 2017 tar vi emot anmälningar för läsåret 2018-2019  då också aktuellt kursutbud presenteras på vår hemsida.

För att anmäla dig till någon av HV Skolas kortkurser för läsåret 2018-2019, betalar du en anmälningsavgift om 500 kr per kurs till Handarbetets Vänners bankgirokonto 160-7316. Kursavgift och kostnad för material tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Vi behöver följande uppgifter av dig:
  • Efternamn Förnamn
  • Adress
  • Telefon dagtid
  • Fullständigt personnummer: YYYYMMDD-0000
    E-post
  • Kursens beteckning ex. "Konstsömnad grundkurs kväll". 

Enklast e-mailar du uppgifterna till skola@hv-textil.se. Uppge då vid betalning namn, personnummer och vilken kurs anmälan avser.

Antagning

Antagning sker i turordning efter anmälningsdatum, dvs det datum anmälningsavgiften kommit oss tillhanda. Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. Ni som vill gå tillsammans på en kurs måste anmäla er samtidigt och ange detta i anmälan. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar finns.

Avbokning

Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden plats eller avbokar deltagande i kurs. Inbetald kursavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg. 

Inställd kurs

Vid en av skolan inställd kurs erbjuds du att behålla din plats i kön till nästkommande läsår. Du har också möjlighet att i mån av plats byta till en annan kurs. Alternativt återbetalas anmälningsavgiften.

Vid utlandsbetalning

IBAN: SE49 5000 0000 0526 1100 2363
BIC: ESSESESS

Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

Utbildningsintyg

Efter avslutad kurs, med minst 80% närvaro, får du ett utbildningsintyg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@hv-textil.se