Anmälan och antagning kortkurser

Anmälan

För att anmäla dig till någon av HV Skolas kortkurser för läsåret 2017-2018, sätter du in en anmälningsavgift på 500 kr/kurs på Handarbetets Vänners bankgirokonto 160-7316. Kursavgift och kostnad för material tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Obs! Innan betalning sker är det viktigt att du försäkrar dig om att kursen har lediga platser. Om det i kursinformationen anges "kontakta oss för platstillgång" bör du kontakta oss på skola@hv-textil.se.

Vi behöver följande uppgifter av dig:
  • namn
  • adress
  • telefon dagtid
  • fullständigt personnummer
  • e-post
  • kursens namn samt om den angivna kursen går som "kvällskurs", "helgkurs", eller "sommarkurs". 

Enklast mailar du uppgifterna till skola@hv-textil.se. Uppge då vid betalning namn, personnummer och vilken kurs anmälan avser.

Vid utlandsbetalning

IBAN: SE49 5000 0000 0526 1100 2363
BIC: ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

Antagning

Antagning sker i turordning efter anmälningsdatum, dvs det datum anmälningsavgiften kommit oss tillhanda. Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. Ni som vill gå tillsammans på en kurs måste anmäla er samtidigt och ange detta i anmälan. Kurserna ges under förutsättning att antalet sökande inte blir för lågt.

Avbokning

Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden plats eller avbokar deltagande i kurs. Inbetald kursavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.  

Inställd kurs

Vid en av skolan inställd kurs erbjuds du att behålla din plats i kön till nästkommande års kurs. Du har också möjlighet att i mån av plats byta till en annan kurs. Alternativt återbetalas anmälningsavgiften.

Utbildningsintyg

Efter avslutad kurs, med minst 80% närvaro, får du ett utbildningsintyg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@hv-textil.se