Anmälningsvillkor och antagning kortkurser

Anmälan

Obs! Innan anmälan sker behöver du försäkra dig om att kursen har lediga platser. Om det i kursinformationen anges "kontakta oss för platstillgång" bör du kontakta oss på skola@hv-textil.se.
Fr om 30 november 2018 tar vi emot anmälningar för läsåret 2019-2020  då aktuellt kursutbud presenteras på vår hemsida.

För att anmäla dig till någon av HV Skolas kortkurser för läsåret 2019-2020, betalar du en anmälningsavgift om 500 kr per kurs till Handarbetets Vänners bankgirokonto 160-7316, märk betalningen med kurs-id, ditt namn och personnummer. Kursavgift och kostnad för material tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Vi behöver följande uppgifter av dig:

  • Kurs-id, exempelvis 1920KSGA
  • Efternamn Förnamn
  • Postadress
  • Telefon dagtid
  • Fullständigt personnummer: YYYYMMDD-0000
  • E-post

Enklast mailar du uppgifterna till skola@hv-textil.se. Uppge då vid betalning kurs-id, ditt namn och personnummer.

Antagning

Antagning sker i turordning efter anmälningsdatum, dvs det datum anmälningsavgiften kommit oss tillhanda. Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. Ni som vill gå tillsammans på en kurs måste anmäla er samtidigt och ange detta i anmälan. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar finns.

Avbokning

Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden plats eller avbokar deltagande i kurs. Inbetald kursavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg. 

Inställd kurs

Vid en av skolan inställd kurs återbetalas anmälningsavgiften.

Vid utlandsbetalning

IBAN: SE49 5000 0000 0526 1100 2363
BIC: ESSESESS

Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

Utbildningsintyg

Efter avslutad kurs, med minst 80% närvaro, får du ett utbildningsintyg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@hv-textil.se