24 januari 17:003 mars 19:00 2018

Årets första utställning: Shibori på svenska

Shibori på svenska. 

- Fria improvisationer och planerade processer.

Svenska Shiborisällskapet ställer ut på Handarbetets Vänner Galleri 24 januari t o m 3 mars 2018.

Vernissage 24 januari 2018 kl. 17-19. 

Observera ny tid för vernissagen! Se ovan.

Shibori är ursprungligen ett traditionellt japanskt hantverks- och formbegrepp som betyder vrida, pressa, klämma. Det är, likt batik, en textil reservageteknik där materialet mönstras med hjälp av träblock, vikningar, rör, stygn och trådar under färgningsprocessen. Unikt för tekniken är att den även kan transformera tvådimensionella material och ge en fast tredimensionell form när den bearbetas med kemikalier och värme.

Det handlar om att ändra ytor och strukturer. Om att pressa tygets gränser. Balansen mellan precision och slump är en viktig del av uttrycket. Konstnären är den som med sin vision och sitt kunnande lockar fram materialets inneboende väsen. Shibori är tålamodsprövande och kräver ett risktagande. Arbetet är ett äventyr där målet är ett nytt personligt uttryck.

I utställningen visar delar av Svenska Shiborisällskapet vad vi svenska konstnärer kan tillföra Shibori. Hur vi ser naturen, ljuset, färgerna och vårt kulturarv genom en annan metod än vår traditionella och hur vi förenar modern teknik med ett traditionellt hantverk. 

17 konstnärer i Shiboriland.

Välkomna!

-------------------- 

Om konstnärerna: Svenska Shiborisällskapet är en grupp professionella konstnärer och formgivare, med den gemensamma nämnaren att de arbetar, tolkar och inspireras av den japanska tekniken shibori.

Deltagande konstnärer: Barbara Berther, Sara Casten Carlberg, Elizabet Christiansson, Eva Davidsson, Ingela Friedner, Sahn Gnista, My Holmberg, Mia Odar, Maya Kessler, Mirjam Lagergren, Eva Lagnert, Maija Lempiäinen-Nyrén, Karin Lundgren-Tallinger, Tomas Robefelt, Maja Sjöberg, Anita Swahn och Leyun Wang.