1126 mars 2016

Elevutställning i Handarbetets Vänner Galleri

Med anledning av Öppet Hus på Handarbetets Vänner Skola presenterar de studerande på skolan valda arbeten i en gemensam utställning. Varje elev har fått välja vilket projekt som skall representera dem själva. Projekten visar på den bredd av uttryck som är förekommande på skolan. De visar också på den rikedom det textila fältet innehåller såsom material, tekniker, texturer, färger och språk.

De studerande i första året av Högre Hantverksutbildningen, Htu1 har varit ansvariga för förberedelserna och hängningen av utställningen som en del av en kurs i utställningsteknik.


Utställningen invigs under Öppet Hus på Handarbetets Vänner 11/3 - 12/3, och pågår till 26/3. 

Ordinarie öppettider: 

onsdag–fredag 12.00–16.00 och lördagar 11.00–16.00


För mer information om utställningen kontakta:

Caroline Östlund, caroline.ostlund@hv-textil.se

Lotta Ahlvar, lotta.ahlvar@hv-textil.se

08-545 686 50