Examensyra på HV Skola

Examensdagen firades traditionsenligt med tårta, blommor och sång.

Tre studerande från Högre textil hantverksutbildning tilldelades stipendium från HV:s vänförening: Atsuko Nagao, Hertha Oelrich och Mia Rasmussen. Stipendierna utdelades av vänföreningens ordförande Britt-Marie Sundblad.


Karin Kahnlund, sticklärare på HV Skolas kortkurser mottog det första stipendiet ur den nyinstiftadeCatharinas Minnesfond.

Karin Kahnlund tilldelas stipendiet med följande motivering:
Karin sprider med stor erfarenhet och engagemang kunskapen om stickandets mångfald och uttryckningsmöjligheter. En kunskap som utvecklats och fortsätter att utvecklas utifrån generationers intresse av textilt utövande.
Karin väcker nyfikenhet och engagemang för olika sticktekniker och sticktraditioner i och utanför landets gränser. Hon har förmågan att på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt förmedla kulturarvet vidare till kommande generationers utövare.