HV är Årets Formbärare

Den 6 oktober klockan 18.45 tilldelades Handarbetets Vänner utnämningen Årets Formbärare av Föreningen Form Stockholm. Vi är förstås både hedrade och stolta.

Motiveringen löd:

Handarbetets vänner (HV), är en snart 150-årig institution och på sitt sätt en nationalklenod. HV har i högsta grad bidragit till den nuvarande bilden av slöjd och hantverk som spännande, aktuellt och ytterst relevant samhällsuttryck. I utbildningar och publik verksamhet har bevarande förenats med utveckling och experiment i framkant. Lyckosamt har nya grupper nåtts genom att bjuda in till deltagande i workshops och andra aktiviteter, bland annat på mässor, och helt utan krav på tidigare erfarenhet. HV verkar genomgå en metamorfos och Svensk Form Stockholm utser därför Handarbetets Vänner till Årets Formbärare i regionen.