Handarbetets Vänners skola byter utbildningsform

Handarbetets Vänners Skola får ny utbildningsform och blir “Konst och Kulturutbildning” från och med den 1 juli.

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige med Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman. Utbildningarna finns inom exempelvis konst, mode, dans, musik, teater och film. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande.

Den nya utbildningsformen är en utveckling av den tidigare formen “kompletterande utbildningar” som nu håller på att fasas ut. Att Handarbetets Vänners skola nu går in under “Konst och Kultur” innebär att även den som är under 20 år kan söka studiemedel för våra läsårsutbildningar på eftergymnasial nivå. Merkostnadslån går också att söka för läsårsutbildningarna.

Läs mer om den nya utbildningsformen på Myndigheten för yrkeshögskolan och Konst & Kulturutbildning.

https://www.konstkulturutbildning.se