HV TALKS

HV TALKS är ett mini-symposium om textil i det utvidgade fältet, där konstnärer och  forskare reflekterar kring textil, konst och materiell kultur.

HÖGRE SEMINARIET I KONSTVETENSKAP I SAMARBETE MED HANDARBETETS VÄNNER 

Tisdagen den 23 September

HV TALKS. Om textil i det utvidgade fältet

HV TALKS är ett mini-symposium om textil i det utvidgade fältet, där konstnärer och  forskare reflekterar kring textil, konst och materiell kultur.

Presentationer:

Petter Hellsing, Materialiteter

Anneli Holmberg, Handarbetets Vänners verksamhet i en internationell kontext

Johanna Rosenqvist, Konstens och handarbetetsprofessionalisering ur ett historiskt perspektiv

Bella Rune, Textilens utvidgande kraft

Åsa Cederqvist presenterar sitt verk The Expectation, Devotion and the ambivalence of being Penetrated and born-again (2012), utfört i samarbete med HVs hantverkare.

Tid: tisdag den 23 september, kl 13.00-17.00.

Lokal: Handarbetets Vänner, Djurgårdsslätten 82. Tag spårvagn 7 eller buss 44 till Skansen, HV ligger mitt emot Skansens entré.

Obs! Begränsat antal platser, anmälan krävs: britt-marie.lovgren@hv-atelje.com.

Mini-symposiet sker i samarbete mellan Handarbetets Vänner (HV) och Konstvetenskapen, Södertörns högskola. 

Åsa Cederqvist är konstnär och lektor vid Konstfack, Petter Hellsing är konstnär och ledamot i HVs styrelse, Johanna Rosenqvist, FD, är lektor i konsthantverkets teori och historia vid Konstfack och i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar samt forskare vid Lunds universitet, Bella Rune är konstnär och professor i textil konst vid Konstfack och Annika Öhrner, FD, är lektor i konstvetenskap, Södertörns högskola och styrelseordförande för HV.

Seminariet är arrangerat inom ramen för ett utvecklingsprojekt finansierat med medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor.