"The idea is that everyone can weave."

I vår nya intervjuserie får du möta intressanta personligheter verksamma in inom textil. Denna gång får du möta Rosa Tolnov Clausen som ställde ut workshoppen "Weaving Kiosk" i Handarbetets Vänner Galleri tidigare i år. Intervjun är gjord på engelska med en svensk summering längst ned. 

|  Meet Rosa Tolnov Clausen, creator of the exhibition/workshop "Weaving Kiosk" which had it's first stop at Handarbetets Vänner Galleri earlier this year. 

How did the idea of Weaving Kiosk arise? 

I visited Saori school in Osaka, Japan in 2013 as part of a study travel. Saori is an approach to weaving from Japan. The idea is that everyone can weave. There is a public weaving workshop in Osaka where more than twenty looms are set-up ready for use, with materials and assistance provided. Since my visit there I have been thinking about how to create a place here in Northern Europe where weaving is accessible, convenient and aesthetically attractive, and how such a place could assist in giving hand-/self-woven products a place among the otherwise industrial contemporary context of our textile environment.


What is it that attracts with the Nordic weaving traditions?

I find it important that the practical knowledge about our Nordic textile heritage is kept alive as it is cultural treasure and at the same time a space for a bodily intelligence that receives little attention in our times, yet is essential to building a fully human picture of the world. Therefore I try to interpret and develop the hand weaving craft and hope to create a renewed interest for it with a new audience.

 

Weaving Kiosk at the Handarbetets Vänner has free admittance, free materials and free guidance by you. How is it that?

The project has been generously supported by the Danish Arts Foundation, The Nordic Culture Fund and Grosserer L.F. Foghts Fond. It is thanks to these foundations that it has been possible to test if, conceptually, the Kiosk could attract people with no experience and, through the space, the products and the possibilities provided, motivate them to invest their time into making a hand-woven object. In the long run my ambition is to develop the concept into a model that can economically also run by itself.

 

The exhibition has from the start been had an organic and exploratory basis. How has the Weaving Kiosk concept developed over time in the Handarbetets Vänner Gallery?

The Kiosk has from the beginning been a developing idea created over many steps and experiences in different shapes, contexts and countries. The installation at Handarbetets Vänner was the first time that we could offer the Kiosk in this degree of completeness, which has been a major opportunity to gather many more insights to factors both practically and conceptually important such as opening hours, possible target groups, products, materials etc. Building on these findings all future Kiosks will be able to develop in their each specific way.


What can ‘workshoppers' expect from Weaving Workshop at the upcoming events in Copenhagen, Helsinki and Reykjavik?

Each Kiosk will be different from the previous one. But in all of them there will be possibility to co-design and produce contemporary products yourself.

________

Weaving Kiosk is at it's next stop and is opening in Copenhagen during "3 days of design".

1-3 of June 2017. Frederiksgade 1, 4th floor, 1265 Copenhagen K”

Facebook event: http://bit.ly/2q014or

________


Rosa Tolnov Clausen berättar om workshopen Weaving Kiosk:  

Idén med “Weaving Kiosk” uppstod när jag besökte Saori-skolan i Osaka (Japan) 2013 som en del av en studieresa. Saori är ett sätt att väva från Japan. Tanken är att alla kan väva. Det finns en offentlig vävverkstad i Osaka där mer än tjugo vävstolar är färdiga för användning, med material och hjälp. Sedan mitt besök har jag funderat på hur man skapar en plats här i norra Europa där vävning är tillgänglig, bekvämt och estetiskt attraktivt och hur en sådan plats kan hjälpa till att ge handvävda eller “själv-vävda” produkter en plats bland de annars industriella produkter, ett samtida sammanhang av vår textilmiljö.

Jag försöker tolka och utveckla handvävningshantverket och hoppas att skapa ett förnyat intresse för det med en ny publik.

Det är tack vare att material, workshop och handledning varit gratis för besökare som det varit möjligt att testa om “Weaving Kiosk” konceptuellt kunde locka människor utan erfarenhet. Genom utrymmet, produkterna och de möjligheter som erbjuds motiverar man dem att investera sin tid i att göra ett handvävt objekt. På lång sikt är min ambition att utveckla konceptet till en modell som även ekonomiskt kan drivas av sig själv.

“Weaving Kiosk” har från början varit en ständigt utvecklande idé skapad i många steg och från erfarenheter i olika former, sammanhang och länder. Tack vare workshopen i Handarbetets Vänner Galleri kunde vi första gången erbjuda ‘Kiosken’ i denna fullständighet, vilket ledde till en större möjlighet att samla många fler insikter för såväl praktiskt som konceptuellt viktiga faktorer som öppettider, möjliga målgrupper, produkter, material etc. På grundval av dessa insikter kommer alla framtida kiosker att kunna utvecklas på varje specifikt sätt.

Weaving Kiosk kommer att fortsätta sin turné till Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik. Varje kiosk kommer att skilja sig från den tidigare. Men i dem kommer det att finnas möjlighet att medverka och producera samtida produkter själv.

________

Weaving Kiosk är vid nästa stopp och öppnar i Köpenhamn under "3 days design".

1-3 juni 2017. Frederiksgade 1, 4: e våningen, 1265 Köpenhamn K "

Facebook-evenemang: http://bit.ly/2q014or