Information gällande utbildningar på HV Skola och Covid-19

HV Skola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter för vuxna. Exempelvis planerar skolan för att kunna hålla en fysisk distansering i våra lokaler genom att begränsa elevintaget något, hyra extra lokaler i närområdet samt anpassa schemat för utglesad fysisk närvaro i lokalerna.

Studerande ombeds att stanna hemma när man känner sig krasslig eller har några som helst förkylningssymptom, att man fortsatt ska hålla en noggrann handhygien och att det inte är tillåtet med sammankomster som överstiger 50 personer.

 

Kommer undervisningen att bedrivas på plats?

Ja, enligt myndigheternas rekommendationer kan undervisningen bedrivas på plats i höst. Vi följer dock noggrant föreskrifter, och om dessa ändras följer vi dem.

 

Om jag får lättare symptom och måste stanna hemma, vad händer med min utbildning då? 

Skolan försöker alltid stötta upp med de medel som finns så att eleverna kan följa läroplanen.


Hur möjliggör ni att rekommenderade avstånd kan hållas? 

Skolan minskar ner antalet elever i varje grupp något och anpassar elevgruppens storlek efter lokalerna. Extra lokaler kommer att hyras vid behov.

Skolans matsal schemaläggs under vardagar. Under helgerna hålls matsalen stängd för att minimera smittspridning. 

 

Hur säkerställs hygienen? 

Skolans har förstärkta städrutiner. Handsprit tillhandahålls på toaletterna.