HV Skola och Covid-19

Uppdaterad 18 maj 2021


Här uppdaterar vi kontinuerligt med det senaste som gäller för HV Skola angående Covid-19. 

Handarbetets vänners skola följer de rekommendationer som gäller för vuxenutbildning, enligt riktlinjer från Myndigheten för Yrkeshögskolan som utövar tillsyn över vår verksamhet. Vuxenutbildning är klassad som arbetsplats och därför gäller inte begräsningen om 8 person per grupp som i privata sammanhang. Vi har dock minskat gruppstorleken något jämfört med normala år.

Mellan vecka 47 och vecka 22 bedrivs våra kortkurser i halvklass. I de fall det är möjligt kan vissa moment komma att ske digitalt.Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter för vuxna och undervisningen bedrivs enligt myndighetens rekommendationer. 

Vi har sedan terminsstarten delvis reducerade grupper och inhyrda extralokaler. Skolan tar inte heller mot studiebesök och olika anpassningar har gjorts beroende på kurs, lokal, ämne och lärare.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen av Covid-19, alla studerande, kursdeltagare och personal, och följer de regler som gäller:

·         Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk! Kom till skolan först när du känner dig helt frisk igen.

·         Tänk på att hålla avstånd. 

·         Tvätta händerna ofta! Handsprit finns utplacerat runt om på skolan.

·         Eget ansvar gäller alltid! 

Kommer undervisningen att bedrivas på plats?

Ja, enligt myndigheternas rekommendationer kan undervisningen bedrivas på plats i höst. Vi följer dock noggrant föreskrifter, och om dessa ändras följer vi dem.

Om jag får lättare symptom och måste stanna hemma, vad händer med min utbildning då? 

Skolan försöker alltid stötta upp med de medel som finns så att eleverna kan följa läroplanen.

Hur möjliggör ni att rekommenderade avstånd kan hållas? 

Skolan minskar ner antalet elever i varje grupp något och anpassar elevgruppens storlek efter lokalerna. Extra lokaler kommer att hyras vid behov. Skolans matsal schemaläggs under vardagar. Under helgerna hålls matsalen stängd för att minimera smittspridning. 

Hur säkerställs hygienen? 

Skolans har förstärkta städrutiner. Handsprit tillhandahålls på toaletterna.

Vi följer utvecklingen och om direktiven ändras kommer vi ut med nya regler och rutiner för vad som gäller. 

Välkommen till Handarbetets Vänner och HV Skola