HV Skola och Covid-19


Här uppdaterar vi kontinuerligt med det senaste som gäller för HV Skola angående Covid-19. 

Handarbetets vänners skola följer de rekommendationer som gäller för vuxenutbildning, enligt riktlinjer från Myndigheten för Yrkeshögskolan som utövar tillsyn över vår verksamhet. Senast uppdaterad 5 januari 2022.

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter för vuxna och undervisningen bedrivs enligt myndighetens rekommendationer. 

Vi har på grund av pandemin delvis reducerade grupper. Skolan tar för närvarande inte heller mot studiebesök och olika anpassningar har gjorts beroende på kurs, lokal, ämne och lärare.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen av Covid-19, alla studerande, kursdeltagare och personal, och följer de regler som gäller:

·         Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk! Kom till skolan först när du känner dig helt frisk igen.

·         Tänk på att hålla avstånd. 

·         Tvätta händerna ofta! Handsprit finns utplacerat runt om på skolan.

·         Eget ansvar gäller alltid! 

Kommer undervisningen att bedrivas på plats?

Ja, enligt myndigheternas rekommendationer kan undervisningen bedrivas på plats. Vi följer dock noggrant föreskrifter, och om dessa ändras följer vi dem. Digitala inslag kan bli aktuella beroende på samhällsutvecklingen.

Om jag får lättare symptom och måste stanna hemma, vad händer med min utbildning då? 

Skolan försöker alltid stötta upp med de medel som finns så att eleverna kan följa läroplanen.

Hur möjliggör vi god  hygienen? 

Skolans har förstärkta städrutiner. Handsprit tillhandahålls på toaletterna.

Vi följer utvecklingen och om direktiven ändras kommer vi ut med nya regler och rutiner för vad som gäller.
Sidan uppdateras veckovis samt vid behov.