4 oktober 16:0011 november 16:00 2017

Josefin Gäfvert ställer ut Försöka bli

Josefin Gäfvert ställer ut Försöka bli på Handarbetets Vänner Galleri.

Vernissage 4 oktober kl. 16.00-18.00.

Försöka bli

handvävda lägenhetsmattor

2016 tog jag min examen från Konstfack. Mitt examensarbete ”En matta som liknar mig” visade på hur jag som väverska alltid finns närvarande i mina vävar. I mitt senaste projekt ”Ingen matt visit” så har jag undersökt vad som händer om jag anpassar mig och väver mattor utifrån några stockholmares hem. Jag har vävt mattor som istället för att likna mig, försöker likna någon annan. Den annars lantliga handvävda textilen har jag velat förflytta till våran tid och våra hem. En strävan efter att skapa fler hållbara relationer mellan människor och objekt.

 

Josefin Gäfvert (f.1988) är en stockholmsbaserad konstnär, men uppvuxen på Gotland där hon också under sommarsäsongen är verksam. Hon jobbar med den handvävda mattan som konstnärligt uttrycksmedel och hennes mattor befinner sig i gränslandet mellan hantverk och konst. Hon intresserar sig för varför vi väver det vi gör och hur man kan skapa större förståelse och intresse för det handvävda i vårt moderna samhälle.

 

Projektet har genomförts med stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor