Kristina Holmgård - HV Ateljé

HV Galleri 4 juni - 3 augusti

"Håll fanan högt". Presentation av vinterns arbete med heraldisk textil för försvarsmakten. Vernissage onsdag 4 juni kl. 16 - 20.00.

PM fanspikning

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t ex har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. 
Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. 
Kommandotecken är personligt och tilldelas vissa högre chefer. Inom armén återskapades kommandotecknet omkring sekelskiftet 1899/1900.

Det högtidliga överlämnandet av ett fälttecken sker normalt på förbandet. Den som överlämnar ett fälttecken är normalt H.M. Konungen, Överbefälhavaren eller av ÖB utsedd general/amiral. 
Ceremoni för detta överlämnande finns noggrant beskriven i Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010 (CerI FM 2010, HKV 2010-12-21 bet. 09 831:69672).

På 1600-talet levererades fanduken till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på duken på fanstången.

Denna tradition återupptogs i senare tid under 2007 när kommandotecknet var klart för den operative chefen inom EU (då denne var svensk officer).

Ceremonin blev så uppskattad, att fan-eller flaggspikningen numera således kan betraktas som tradition före det högtidliga överlämnandet på förbandet.

Hittills har (förutom ovan nämnt kommandotecken) Trängregementet, Nordic Battle Group (NBG), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet, FMTM, Försvarsmaktens HR Centrum (FM HR C), UndSäkC, SSS, P 7 och nu senast Särskilda operationsgruppen (SOG) under 2012 genomfört detta på Armémuseum med förbandschef och ledningsgrupp (motsv.) närvarande.

Ceremonin inleds normalt med ett besök i fanateljén på Armémuseum med beskrivning av hur tillverkningen går till samt en kort visning av museets trofésamling.

Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid fan-/flaggstången, är till viss del halvt islagna för att förbandschefen och dennes närmast underlydande, normalt c:a 10-12 personer, ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Fanan/flaggan ligger då utbredd på ett bord, Armémuseum bjuder på förfriskningar, tal hålls av mottagande förbandschef och av representanter för Armémuseum och Försvarets Traditionsnämnd, varefter var och en går fram och spikar. 
Förbandet brukar ha med sig inforepresentant och fotograf och dokumentera det hela, bl.a. på sin hemsida och i bästa fall även få lokalmedia att uppmärksamma det.

Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral och sedan tar med det i väntan på den högtidliga överlämningsceremonin.