Kyrkliga skisser ur Liciums arkiv

HV Galleri 23 nov - 16 feb. Mässhakar mellan 1915 och 1950, komponerade av konstnärinnorna Ruth Hallberg, Elin Petterson och Sofia Widén. Vernissage lördag 23 nov 12 - 16. 

I Liciums samlingar finns över 700 akvarellerade skisser till mässhakar. Där finns också skisser till antependier, korkåpor, kalkdukar, altardukar m.m.

HV har påbörjat ett omfattande arbete med att dokumentera föreningens olika samlingar av textila prover, skisser och uppgifter kopplade till 140 års produktion (varav Licium 104 år). Syftet är att digitalisera så mycket som möjligt för att kunna göra materialet tillgängligt för forskning och inspiration. Utställningen ger ett smakprov ur den kyrkliga produktionen och kommer att avslutas med ett föredrag onsd. 12 feb. kl 12-16, om de tre konstnärerna. Margareta Ridderstedt låter oss få ta del av sin forskning och berättar om Liciums arbete.