Ledig tjänst: VD Handarbetets Vänner

Handarbetets Vänner söker en VD på deltid.

Handarbetets Vänner (HV) inrättades 1874 för produktion av textilt hantverk av högsta konstnärlig kvalitet. På 1950-talet skapade HVs dåvarande ledare Edna Martin ett unikt koncept genom att knyta den tidens främsta konstnärer till HVs produktion av textila verk för offentlig miljö. HV förvaltar och utvecklar idag detta koncept genom ett kontinuerligt samarbete med samtida konstnärer och genom en unik utbildning av unga människor i textilt konstnärligt hantverk. Idag bedriver HV en skola och en ateljé, i en egen fastighet centralt belägen på Djurgården. HVs vision är att vara ett aktivt och utåtriktat centrum för utbildning i, utveckling, tillverkning av och experiment med avancerade textilier och design.

 

HVs styrelse söker nu en VD till denna unika verksamhet, deltid ca 75%, med uppdrag att fortsätta utvecklingen av HV. VD ska operativt leda och styra verksamheten inom ramen för fastställda riktlinjer, samt vara marknadsinriktad.

 

Kompetensprofil VD

 

HV söker en VD med:

-       goda ledaregenskaper, är inlyssnande, analytisk, har överblick och långsiktigt tänkande såväl som närvaro i det dagliga arbetet. Har förmåga att ”se” sina medarbetare och är en coachande ledare som främjar delaktighet i kort- och långsiktiga mål

-       en pedagogisk förmåga, har förmåga att få förståelse för tankar och riktlinjer samt skapa engagemang kring dessa

-       stark drivkraft, är målmedveten och resultatorienterad

-       konstnärlig förankring, gärna med en bakgrund från det textilt konstnärliga området, eller annat närliggande område, men framförallt ett gediget intresse för denna typ av verksamhet

-       affärsmässighet, har en känsla för ekonomiska sammanhang och konsekvenser rörande verksamheten. Därmed även en känsla för marknadens behov

-       kunskap om ekonomistyrning och nyckeltal, med en förmåga att läsa en resultat- och balansräkning samt göra ekonomiska analyser av verksamhetens inbördes delar

 

Sammantaget söker vi en analytisk och drivande person med ett mycket gott ledarskap, med engagemang för förändringsarbete och en god förmåga att kommunicera med medarbetare och marknad. Vår blivande VD har ett genuint intresse för att förvalta HVs unika kulturarv och varumärke.

 

För ytterligare upplysningar, kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Boyden Executive Search, pkrenander@boyden.com.

 

Vänligen sänd din CV med intresseanmälan till pkrenander@boyden.com, senast 13 augusti.