Lotta Ahlvar lämnar HV

Under de tre senaste åren har HV åstadkommit en fantastisk ökning av försäljningen, vilket betydligt förbättrat föreningens belägenhet. Vidare har HVs varumärke förstärkts genom stor synlighet i bransch och kulturliv. HV utvecklas i det ständiga samspelet mellan att bevara det kulturhistoriska och ligga i framkant inom det textila området. HVs styrelse har under en tid arbetat med en analys över verksamheten och hur nästa steg i utvecklingen av föreningen skall se ut. Vi ser nu framför oss ett nytt steg i föreningens verksamhet, där vi går vidare med arbetet att befästa varumärket och särskilt fokusera på föreningens unika kompetens. Efter våra samtal kring dessa planer med VD Lotta Ahlvar, har hon valt att ta steget att gå vidare till nya utmaningar.  Styrelsen kommer därmed inom kort påbörja rekrytering av en ny VD som kan ta vid i arbetet att låta HV fortsätta utvecklingen in i framtiden.