Lotta Ahlvar ny VD på Handarbetets Vänner

Handarbetets Vänner (HV) som i år fyller 140 år, har rekryterat Lotta Ahlvar som VD för verksamheten. Lotta Ahlvar blir HVs första VD i modern tid.

”- Genom rekryteringen har vi tagit ytterligare ett steg i arbetet med att forma HV till ett ledande och utåtriktat textilt centrum”, säger Annika Öhrner, styrelseordförande för HV. ”Lotta Ahlvar har ett mycket stort kunnande och ett brett nätverk inom det textila fältet. Hon är en drivande och engagerad person som genom sina uppdrag inom näringsliv och utbildningsväsende har en perfekt bakgrund för uppdraget. Vi ser fram emot att i samarbete med henne fortsätta utveckla HVs starka profil inom avancerat textilt hantverk, kulturarvsbevarande, och konstnärligt och materialmässigt nyskapande!”

”- Textil, hantverk och konst är verkligen något som ligger helt rätt i tiden och jag ser fram emot att få utveckla och öka intresset för Handarbetets Vänner”, säger Lotta Ahlvar, som själv studerat på HV.

Lotta Ahlvar har arbetat i 12 år för Svenska Moderådet och är utbildad designer inom mode och textil på Lennings Textilinstitut, Tillskärarakademin, Handarbetets Vänner och Beckmans School of Design. Hon ingår i styrelsen för NFA, Nordic Fashion Association, SVIDs Intressentförening, Föreningen Svenskt Mode och Borås Högskola där Textilhögskolan ingår. Lotta Ahlvar har varit styrelseordförande för Sveriges Designer, en branschorganisation för yrkesverksamma designer.För ytterligare information om HV se www.hv-textil.se