Marinchefens kommandotecken är levererat

Handarbetets Vänner Ateljé har broderat och levererat ett nytt kommandotecken till Försvarsmakten via beställaren Armémuseum.

Spikningsceremonin av kommandotecknet, som blev framflyttad pga pandemin, ägde rum på Sjöhistoriska den 10 september 2021. Dagens Nyheter uppmärksammade detta då sex marinchefer närvarade varav den nuvarande marinchefen, och Sveriges första kvinnliga konteramiral, Ewa Skoog Haslum spikade i den första tännlikan.

Ett kommandotecken är en försvarsgrenschefs personliga emblem, enligt Försvarsmaktens reglemente. I det här fallet är det marinchefen som har fått ett nytillverkat kommandotecken eftersom det förra, från 1950-talet var helt utslitet.

På HV Ateljé har konstbrodöserna Jennie Jakobsson och Katarina Öberg broderat kommandotecknet. Delar av förarbetet gjordes av Anna Eriksson och tryck av Marie-Louise Sjöblom. Konstnär är Henrik Dahlström.
————————————

Kommandotecknet är dubbelsidigt och har två sidor som är likadant utförda. Ankaret och stavarna är applicerade med plattsömmar och detaljer utförda i schattersöm. Bottentyget är av sidenkypert och broderitråden är av silke. Som underlag för broderiet har mönstret tryckts. Arbetet utfördes mellan februari 2020 och augusti 2020.