Överlämning av ny förbandsfana till Amfibieregementet

Amfibieregementets förbandschef, överste Peder Ohlsson, fick idag ta emot en ny fana från H.M. Konungen på förbandets bas på Berga. Fanan är handbroderad på Handarbetets Vänner. VD Lotta Ahlvar och konstbrodös Anna Eriksson deltog vid överlämningen av fanan. 

Amfibieregementet utbildar soldater och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till krigsförband. Fanan är en viktig traditionsbärare i dagens insatsförsvar. Den nya fanan som överlämnades av H.M. Kung Carl XVI Gustaf representerar Amfibieregementet med dess underliggande enheter.

Klockan 10 idag stod förbandet, tillsammans med förbandschefen Peder Ohlson, uppställt utanför exercishallen och fick ta emot fanan från Kungen under högtidliga former. Närvarande var även Anna Eriksson, en av de konstbrodöser från Handarbetets Vänner som tillsammans arbetat 1204 timmar med att tillverka fanan.

Läs mer om överlämningen av fanan här: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/01/ny-forbandsfana-till-amfibieregementet/