Nya ledamöter i HVs styrelse

Till styrelsen för HV har fem nya representanter utsetts fr o m 30 maj.

Till ny ordförande har Annika Öhrner utsetts. Annika är lektor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Tidigare har hon bland annat arbetat som curator vid Moderna museet och som rektor på Valands konsthögskola.

Nya ordinarie styrelseledamöter är

Margareta Adlercreutz
Jan Leuhusen

Till suppleanter har valts

Annika Larsson
Beatrice Wallenberg