6 mars 12:0014:30 2020

Nytt tillfälle: workshop i fritt broderi

Snart finns en ny möjlighet att delta i en  ny workshop i fritt broderi hos Mångkulturellt centrum i Botkyrka (Stockholm).

----- For English please see below.

I januari hade vi tillsammans med Mångkulturellt Centrum en uppskattad första workshop i fritt broderi tillsammans med elever från Botkyrka folkhögskola. Denna gång är workshopen öppen för alla textilintresserade Botkyrkabor.

Datum och tid: Fredag 6 mars kl 12-14.30
Plats: Verkstan på MKC
Gratis, ingen föranmälan, men om du kommer med en större grupp vänligen kontakta tina.karneus@mkcentrum.se

Workshopen, med fokus på fritt broderi, hålls av Shamiran Adam, tidigare studerande på Handarbetets vänner, och är ett led i skolans ambition att nå nya rekryteringsgrupper.
Tipsa gärna personer som är intresserade av broderi och textilutbildningar. Det här är en workshop som i första hand vänder sig till den som kanske vill gå vidare och utbilda sig.

Läs mer: https://www.facebook.com/events/613835336079990/

----------ENGLISH--------------

WORKSHOP IN FREE EMBROIDERY IN BOTKYRKA
Soon there will be a new opportunity to participate in an embroidery workshop.

In January, in collbaoration with Mångkulturellt Centrum (MKC), we had an appreciated first workshop in "free embroidery" together with students from Botkyrka folk high school. This time the workshop is open to all textile-interested Botkyrka citizens.

Date and time: Friday March 6 at 12-2.30PM
Location: The workshop at MKC, Värdshusvägen 7.
Free, no pre-registration, but if you're a larger group please contact tina.karneus@mkcentrum.se

The workshop, focusing on free embroidery, is being led by Shamiran Adam, a former student of Handarbetets Vänner, and is part of the school's ambition to reach new recruitment groups.

Feel free to tell people who are interested in embroidery and textile training. This is a workshop that is primarily aimed at those who may want to move on and educate themselves.

Read more (note that the text is in Swedish): https://www.facebook.com/events/613835336079990/