Petra Westermark och Claes Jurander - "Att ge, få och ta tid"

11 december - 24 januari 2015. Öppet tors 12-17, fre 12-17, lör 12-17

Att ge, ta och få tid - Petra Westermark och Claes Jurander

I utställningen visas verk av Petra Westermark och Claes Jurander, olikartade men med besläktade uttryck. I mötet mellan textilen, i gobelängvävar och tryck, och den målade eller rörliga bilden, avspeglas ett frändskap, som har att göra med bildvärldar som tangerar varandra, ett gemensamt lustfyllt förhållande till ytan samt ett likartat - men också väsensskilt- förhållande till tiden i arbetsprocessen. Westermark och Jurander är bägge väl etablerade konstnärer med en rik utställningsverksamhet i Sverige såväl som internationellt, de har i sina separata konstnärskap utfört många offentliga uppdrag och erhållit en rad stipendier.