"Remediering"

HV Galleri 22 feb - 30 mars. Redovisning av ett utvecklingsprojekt i syfte att nå spetskompetens som handfärgare. Välkommen på vernissage lördagen den 22 februari kl. 12-16.

Samtidigt invigs det färdiga verket "Blommor och pyramider" på Blå Porten. Gösta Wessel, bildkonstnär har utmanat och konstbrodöserna Kirsi Mattila och Louise Peribert i "prickfärgning" under handledning av mästaren Gun Aschan. HV Ateljé strävar alltid efter utmaningar som gör våra hantverkare allt skickligare i yrket och som skråhantverkare är det en del av det dagliga arbetet att ta del av mästarens erfarenhet. I vissa fall måste vi initiera experiment som kompleterar de beställningar som läggs på Ateljén. Det här verket var ett eget initiativ som fokuserar på internutbildning med tillämpning av frifärgning. Verket har köpts in av Stockholm konst för placering i restaurang Blå Porten.