Studerande från HV Skola går vidare till masterutbildningar

Vi är stolta över att flera av HV Skolas studerande har antagits till masterutbildningar vid olika lärosäten.

Robert Mårtensson, nuvarande studerande vid Högre textilhantverksutbildning år 2 på HV Skola, är antagen till det Textila masterprogrammet Craft! vid Konstfack. Till samma program är Katja Beckman antagen, Katja gick ut från Högre textil hantverksutbildning våren 2013.

Maria Andersson som även hon studerar sitt sista år vid HV Skola är antagen till masterprogrammet Konsthantverk/Textil konst vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk.