Tre verk ur HV s historia, utställningen är nu avslutad

Handarbetets Vänners 140 års utställning blev en stor succé. Utställningen har haft rekordmånga besökare, cirka 950 personer kom.