22 oktober 17:0023 november 16:00 2019

Utställning: Textila Tankelekar OBS Konstnärssamtal 21 nov inställt pga sjukdom

OBS! Inställt pga sjukdom: Torsdag 21 november kl. 17-19 >>> Konstnärssamtal med utställarna samt HVs vd Märta Friman.

Välkommen på vernissage för TEXTILA TANKELEKAR - Experiment med bärighet och kollaps i olika skalor. Vernissage tisdag den 22 oktober kl 17.00-19.00.
---------------------------------------------------------------------
Kommande aktiviteter i utställningen:

> Lördag 9 november kl. 12-16 >>> Alla utställarna är på plats i galleriet.

> Torsdag 21 november kl. 17-19 >>> Konstnärssamtal med utställarna samt HVs vd Märta Friman.

---------------------------------------------------------------------

Eva Marmbrandt, Jonas Ahnmé, och Ulrika Mårtensson visar textil rymd, sfärer och möjligheter. Med textila konstruktioner i olika format synliggör de konstnären och formgivarens förmåga att skapa alternativ till det existerande och likt leken ställa frågan eller påstå:

Kanske så här! Hur vore det om? Föreställ, känn, se, erfar det här.
Ett som om, en möjlighet. 

Genom designförslag och konst kan drömmar, eskapism, framtider prövas. Även mindre men signifikanta förskjutningar av det som är kan visa på vad som skulle kunna bli. Leken finns när den händer. Kanske nu om du är på humör. Den tar sin egen väg och är i sig delvis målet.

I de textila formerna som vi får ta del av i utställningen spelar veck en central roll. Vecken ger mjuka kurvor, skarpa hörn, riktningar, rum, och rytm. Filosofen Gilles Deleuze gör i texten The Fold (1975) en djupdykning i vecket. Hos Deleuze blir vecket inte en teknisk term utan ett tillblivande, där det vikta inte står i motsats till det ovikta utan utgör ett mellanrum som skapas och omskapas av skillnad, mångfald och repetition. Tillblivande sker genom en oändlig process av det som vecklas ut och viks, inveckling och utveckling.

De arbeten som nu visas på Handarbetets Vänner befinner sig i olika faser av en process, vissa mer skissartade och andra mer elaborerade. Ett pågående formarbete tar plats och ett prövande av olika former i relation till varandra. Närvarande är tre formgivare och det som sker dem emellan.

Hos ett litet barn har förståelsen för mått, proportioner och kroppens relation till olika objekt ännu inte etablerat sig. Att leksaksbilen får plats i handen är lika rimligt som att det skulle gå att sätta sig i den och köra iväg.

Ahnmé, Marmbrandt och Mårtensson låter oss ta del av textila former i varierande skala.

Via mindre modeller, större rumsliga element och den vidare rymd som visas genom VR-teknik, kan vi förhålla oss kroppsligt på olika sätt till form, material och ytor genom att vara inuti, utanför, runtom, bortom. En avancerad ficka kan bli ett kryp-in, ett rum blir en oväntad kupol eller en hel sfär.

Science Fiction är en etablerad genre för att skapa alternativa världar, kanske fungerar ordet speculative fiction bättre. Det är inte vetenskapen (science) utan spekulerandet, begrundandet som i det imaginära scenariot blir kraftfullt.

Vi har som civilisation, individer och kollektiv stora utmaningar framför oss och behöver omforma våra föreställningar om vad t ex levnadsstandard, ett gott liv, ett meningsfullt liv kan vara under nya premisser. Då blir det lekfulla, prövandet bortom ’business as usual’ ännu mer angeläget. Genom att lekfullt gestalta och spekulera kan vi våga det vi annars inte vågar. Leken kan inge hopp om att förändringar är möjliga och få oss att se att vi både kan och vill leva med dem.

 

Jenny Althoff

Lektor i Design, Konstfack

September 2019


OM KONSTNÄRERNA

Ulrika Mårtensson 

Jag har arbetat sedan år 2000 i egen studio med konstnärliga gestaltningar, textildesign, textila utvecklingsprojekt, akustik och konstnärlig forskning. Tillsammans med Margot Barolo har jag skapat varumärken som Knits By The Metre, Barolo/Mårtensson AB och Brave Production. Sedan 2012 arbetar jag som programansvarig och lektor i design och rumslig gestaltning på kandidat Textil, Konstfack.

  

Eva Marmbrandt

Mitt förhållningssätt till textil är tredimensionellt snarare än tvådimensionellt och jag arbetar ofta stort, arkitektoniskt. Jag är textilformgivare med egen verksamhet sedan 2003; textildesign, konstnärlig gestaltning, produktformgivning för svenska såväl som internationella företag. Sedan 2011 har jag arbetat deltid med undervisning i olika former och är sedan 2018 Utbildningsledare på Handarbetets Vänner Skola.

 

Jonas Ahnmé

Arbetade efter masterexamen från Industridesign Konstfack år 2000 på Björn Dahlström Design, och formgav olika produkter, som dricksglas för Iittala, tält för Fjällräven och stora industriapplikationer för Atlas Copco. Startade jag egen verksamhet 2003 och fortsatte formge produkter i olika skalor och för olika sammanhang, exempelvis nappar för barn för Denty och en segeljolle för eSEA. Är sedan 2013 programansvarig lektor i industridesign med fokus på gestaltning, på Industridesign, Konstfack.

---------------------

Om HV Galleri

HV Galleri är ett galleri med målsättningen att visa bredden inom textil konst och form. Här presenteras utställningar, ofta av externa konstnärer och hantverkare, som ger en inblick i det textila fältet både nationellt och internationellt.


Vernissage tisdag 22 oktober kl. 17-19. 

Utställningen visas fram till lördag 23 november.

Öppettider: Ons-fre 12-16, lör 11-16

Välkomna!

--------------