Välkommen till Årsmöte

Medlemmar i HV, Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a., kallas till årsmöte i föreningens hus på Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm, torsdag den 30 maj kl. 18.00.

Omedelbart efter föreningens stämma hålles bolagsstämma i AB Textilatelier Licium.

Styrelsen