24 september 201615 januari 2017

BRODERA PÅ STICKAT

Stygn och sömmar i alla dess former. Stygn som tecknar linjer, fyller ytor och bildar mönster eller reliefer. Textilformgivaren Britt Mari Christoffersson lyfter stickningen och dess ytor till ännu en nivå i sin tredje utställning om stickning.Läs mer: http://textilmuseet.se/utstallningararkiv/broderapastickat.5.45491c951557e4b4caeaecae.html