28 februari 2016

Finissage med Bea Szenfeld

Öppning av Bea Szenfelds utställning på Vandalorum!

Lunchsamtal mellan Bea Szenfeld och Lotta Ahlvar, VD Handarbetets Vänner - om banbrytande möten mellan samtidskonst, hantverk och textil.

PROGRAM


12.30 Lunch serveras i Galleriet, följt av kaffe och kaka.

13.00 Lotta Ahlvar ger inblick i Handarbetets Vänners textila samarbeten med ledande svenska konstnärer.

13.30 Bea Szenfeld berättar om sitt arbete i gränslandet mellan konst, hantverk och mode.

14.00 Samtal mellan Lotta Ahlvar och Bea Szenfeld.

14.30 Gemensamt besök i utställningen som är öppen kl 11-17.

Läs mer
här