1 september7 oktober 2012

John K. Raustein "Scener fra et...."

HV Galleri

”Iscenesatte øyeblikksbilder - opphøyelse av hverdagsmaterialer” kan stå som arbeidstittel på mine siste prosjekter. Jeg arbeider røft og uvørent med enkle tekstile materialer. Jeg bruker store menger tekstil direkte fra rullen. Jeg utforsker hvordan jeg kan utnytte ulike materialers naturlig iboende egenskaper som fall, tyngde og stivhet, og hvordan disse står seg mot tiden. Ved hjelp av enkle grep og teknikker, utnytter og presser jeg disse egenskapene til det oppstår nye dimensjoner og uventede rom. Repetisjon gir volum, variasjoner gir energi og bevegelse. Jeg forenkler, forstørrer og repeterer i et tilsynelatende tilfeldig uttrykk, på denne måten forteller jeg fortettete historier.

Jeg jobber ofte stedsspesifikk med monumentale skulpturelle tekstile flater og objekter. Inspirasjon til mine arbeider finner jeg i naturen, kunsthistorien, fra mitt eget tekstile minnekammer, eller fra flyktige tilfeldige hendelser i  min hverdag. Jeg ønsker å gjenskape disse minner, opplevelser eller flyktige øyeblikksbilder og gi dem en ny iscenesettelse."